Speedline Light (emmer 1L)

art.nr. 100565192
Toepassing : Speedline Filler Light is een lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Wordt gebruikt voorhet repareren en opvullen van barsten, gaten en voegen. Samenstelling : Lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Speedline Filler Light is een lichte wittegebruiksklare pasta en
Omschrijving
Toepassing:
Speedline Filler Light is een lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Wordt gebruikt voorhet repareren en opvullen van barsten, gaten en voegen.

Samenstelling:
Lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Speedline Filler Light is een lichte wittegebruiksklare pasta en krimpt nagenoeg niet. Blijft soepel en elastisch na droging. Wordtaangebracht in een enkele arbeidsgang, indien nodig schuren. Te gebruiken voor reparatieen opvulling van barsten, gaten en voegen.

Voorbehandeling ondergrond:
Ondergrond moet vrij zijn van niet hechtende delen verf, schoon en stof.

Ondergrond:
Kan op diverse ondergronden worden gebruikt: zoals bepleisterde muren, gipsplaten, gipstegels,houten panelen en cellenbeton. Kan ook gebruikt worden voor het afwerken vangeperforeerde gipskartonplaten voor naadloze (akoestische) plafonds of wanden, mitszijkanten van de platen geïmpregneerd zijn. Niet aanbrengen op plastic en/of metalenondergronden.

Verwerking:
Gebruik de Speedline Light met een spatel of plamuurmes door glad te strijken naaraanbrengen. Bij reparaties kan de pasta, afhankelijk van de dikte, na 2 uur overschilderdworden met waterverf en na 24 uur met oliehoudende verf.

Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen, neus, mond en huid met behulp vanpersoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Tijdens het schuren het stofniet inademen. Indien Speedline Filler Light in contact komt met de ogen deze direct spoelenmet overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatiezie het Speedline veiligheidsblad.

Bijzonderheden:
Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachtenvorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
    Laden
    Laden